Korony teleskopowe

W ciągu wielu lat pracy zawodowej spotykałem się wielokrotnie z opinią wykluczającą korony teleskopowe z oferty dentystycznej ze względu na trudności w ich wykonywaniu i niezadowalający efekt estetyczny pracy (brak przepuszczalności światła), utrata tarcia, wysokie koszty naprawy oraz pozbawianie pacjenta odbudowy na czas reperacji. Moja technologia poparta założonym patentem eliminuje wymienione problemy. Gotowe korony pierwotne skanuje się i wykonuje projekt czapeczki pośredniej (podobnej do czapeczki galvano). Następnie projekt zapisuje się w pamięci komputera. Pozwoli to na wielokrotne odtwarzanie kształtu czapeczki bez udziału pacjenta i konieczności wykonywania czasochłonnych czynności. Jeżeli proteza utraci utrzymanie, to pacjent powinien tylko zgłosić się do gabinetu. Lekarz, po ustaleniu rozpoznania, zamówi czapeczkę na konkretny filar, zgodnie z parametrami zapisanymi w pamięci komputera pod nazwiskiem lub numerem pacjenta. Nową czapeczkę wycina się i przesyła do gabinetu, gdzie lekarz po usunięciu starej czapeczki wklei ją na miejsce. Takie rozwiązanie w porównaniu z wykonywaniem czapeczki galvano obniża koszty naprawy o 70%.Poprawia się utrzymanie protezy bez konieczności jej przesyłania do laboratorium oraz pobierania wycisków. Lekarz wymienia czapeczkę podczas jednej wizyty, a powtarzalność takiej procedury może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Pozostaje kwestia tak ważnej estetyki, która wielokrotnie dyskwalifikuje korony teleskopowe podczas wybierania uzupełnienia protetycznego. Wielu pacjentów nie akceptuje odsłaniającego się po zdjęciu protezy widoku metalowych koron pierwotnych pokrywających kikuty zębów, ani sytuacji, gdy linia dziąsła uwidocznia metalowy rant korony pierwotnej. Te problemy znikną, jeżeli do wykonania koron pierwotnych użyjemy tlenku cyrkonu, o kolorze zbliżonym do naturalnych zębów pacjenta.

W praktyce codziennej stosuję kombinację następującą: korona pierwotna – cyrkon; korona pośrednia – teflon; korona wtórna – cyrkon. W takim układzie wszystkie warstwy przepuszczają światło, co ma ogromny wpływ na estetykę końcową pracy. Do tej pory wykonanie całej korony teleskopowej z cyrkonu było możliwe, przy zastosowaniu czapeczki pośredniej z galvano – a, jak już wspomniałem, złoto osadzane galwanicznie jest nie tylko drogie, lecz także blokuje skutecznie przechodzenie światła przez korony. Tak więc, mimo wykorzystania tlenku cyrkonu, nie uzyskiwano znacznej poprawy estetyki koron teleskopowych. Użycie przeze mnie teflonu, przygotowanego w postaci gotowej do frezowania w systemach CAD/CAM, stanowi rozwiązanie oryginalne i praktyczne. Dalsze postępowanie zależy od pomysłów technika i potrzeb pacjenta. W tej technologii można bowiem wykonać pełne mosty okrężne oparte na teleskopach, protezy overdenture lub tradycyjne korony teleskopowe zespolone z protezami szkieletowymi. Prosta i szybka obsługa, znikome koszty naprawy, powtarzalność frykcji, jest chyba tym, o czym zawsze marzyliśmy.