Implantologia

Współczesna stomatologia nie byłaby możliwa bez implantologii. Jeszcze kilkanaście lat temu ten dział był mocno poczatkującym by ewoluować do jednej z ważniejszych dziedzin medycyny.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełny zakres prac protetycznych opartych na implantach.
Wykonujemy prace na łącznikach standardowych oraz indywidualnych, które możemy zamówić dla klienta w firmach implantologicznych jak również wykonać samodzielnie. Współpracujemy ze wszystkimi dostępnymi na rynku polskim systemami implantów. Prace przykręcane z poziomu wszczepu wykonujemy w technice CAD-CAM oszczędzając Państwu dodatkowych kosztów związanych z zakupem łączników implantologicznych.

Nowością są łączniki zespolone oparte na bazie tytanowej połączonej w technice klejenia z nadbudową z tlenku cyrkonu. Taki rodzaj łącznika pozwala zachować idealne pasowanie implantu z łącznikiem oraz uzyskać wysoką estetykę stopnia wyłaniania. Anatomicznie ukształtowana linia stopnia łącznika nie rodzi problemów z usunięciem resztek cementu po założeniu ostatecznym korony. Kolejną zaletą jest stosowanie siły przykręcenia wymaganą dla łączników metalowych pomimo nadbudowy z tlenku cyrkonu.

Specjalizujemy się w pracach mających na celu odbudowę strefy białej/zęby/ jak również strefy czerwonej/dziąsła/. Możemy zastosować każdy materiał licujący zależnie od Państwa życzenia kompozyt/GC Gradia/ lub ceramikę.

Idealnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest zastosowanie na implantach prac w technice teleskopowej. Polecamy Państwu wykorzystanie łącznika jako korony pierwotnej takiego uzupełnienia. Korona pośrednia z tworzywa oraz korona wtórna z tlenku cyrkonu lub metalu pozwala nam na osiąganie prac o dużej funkcjonalności i szybkiej technice naprawy/ patrz teleskopy/

Staramy się aby współpraca z nami dawała Państwu maximum bezpieczeństwa. Dlatego proponujemy kontrolę położenia łącznika w jamie ustnej za pomocą kluczy z tworzywa PMMA aby potwierdzić relację model-pacjent. Klucze mogą być przygotowane z powierzchnią okluzyjną aby ułatwić Państwu ustalenie artykulacji.

Zwalniamy Państwa z obowiązku wyboru nadbudowy protetycznej. Wszystkim zajmiemy się sami dobierając łącznik odpowiedni dla danego przypadku.