CAD-CAM

Niektóre dziedziny przemysłu skutecznie ograniczyły rolę czynnika ludzkiego tylko do projektowania i programowania urządzeń. Tempo życia wyznacza nowe priorytety; czas wykonania, powtarzalność, dokładność. Szeroko pojęty CAD-CAM to nie tylko możliwość wycinania konstrukcji z tlenku cyrkonu. Z powodzeniem możemy projektować i wycinać korony tymczasowe, konstrukcje z wosku, PMMA, korony teleskopowe,zamki i zasuwy, belki i konstrukcje na implantach, łączniki indywidualne. Lekarz stomatolog zlecający wykonanie pracy protetycznej może oczekiwać produktu najwyższej jakości. Jak to działa obecnie? Pierwszym krokiem jest wykonanie modelu roboczego z wycisku pola protetycznego. Model umieszczamy w skanerze, gdzie za pomocą kamer i promieni lasera zostaje trwale przeniesiony do programu odpowiadającego za modelowanie pracy protetycznej. W porównaniu z tradycyjną metodą pracy opartą na ręcznym modelowaniu, skaner eliminuje możliwość odkształcania się konstrukcji z racji skurczów materiału jak też samego jej przenoszenia z modelu roboczego na stożek odlewniczy. Obecnie aby zwiększyć skuteczność precyzji mamy możliwość korzystania z programu skanera umożliwiającego skanowanie samego wycisku bez konieczności tworzenia modelu gipsowego. Projekt zakłada równoległe frezowanie konstrukcji wraz z frezowaniem plastikowego modelu. Ten sposób pracy ogranicza wiele błędów samego modelu gipsowego zachowując nieścieralną powierzchnię kikutów oraz punkty kontaktowe zębów sąsiednich. Gotowy projekt wirtualny przygotowany przez technika dentystycznego zostaje przesłany do maszyny CNC.

Tlenek cyrkonu.
Po zabarwieniu trafia do pieca synteryzacyjnego. W tym urządzeniu przez 12 godzin trwa cykl wypalania mający na celu uzyskanie najwyższych parametrów fizycznych tego materiału. W czasie synteryzacji następuje maksymalny rozrost kryształów, które tworzą siatkę połączeń . Sposób łączenia ścian kryształów oraz gęstość połączeń wpływa na wytrzymałość na zginanie oraz translucencję tlenku cyrkonu (8). Ważnym elementem jest wielkość ziaren granulatu oraz ich zagęszczenie w prasowanym bloczku. Dlatego w swoich pracach używamy nanocyrkonu firmy Robocam, która stosuje prasowanie izostatyczne w celu maksymalnego zbliżenia do siebie kryształów podczas procesu wypiekania/ synteryzacji/. Im więcej kryształów tym mniej pustych przestrzeni w siatce połączeń, a to daje większe rozproszenie światła w materiale.

Wosk i PMMA.
Wycięte z tych materiałów struktury można z powodzeniem zamienić metodą traconego wosku na konstrukcje z metali szlachetnych i nieszlachetnych. Materiał PMMA chętnie stosuję jako wzorniki przyszłych koron i mostów. Lekarz ma możliwość przymiary sztywnej konstrukcji w ustach pacjenta przed wykonaniem uzupełnienia ostatecznego. Ta metoda bardzo się sprawdza przy niepewnych wyciskach lub odbudowach na implantach, pozycjonując łączniki na modelu i w ustach pacjenta. Często ten rodzaj materiału wykorzystuję jako potwierdzenie artykulacji. Wycięta konstrukcja z powierzchnią żującą ułatwia lekarzowi ustawienie prawidłowego zgryzu.

Korony tymczasowe.
Wiemy jak bardzo ważnym elementem jest zaopatrzenie pacjenta w pracę tymczasową. Biblioteka kształtów zawarta w programie CAD pozwala projektować dowolne kształty zębów przednich i bocznych. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania własnych modeli zębów. Materiał używany do koron tymczasowych to sprasowany pod wysokim ciśnieniem kompozyt, który po opracowaniu możemy korygować masą kompozytową powszechnie stosowaną do licowania koron i mostów. Tak przygotowana korona posiada wysoki efekt kosmetyczny . Wykonane mosty tymczasowe charakteryzują się długim okresem wytrzymałości na pękanie. Zastosowany jednorodny materiał nie rozwarstwia się i nie przebarwia.