Warunki współpracy

W trosce o komfort i wysoką kulturę pracy wypracowaliśmy przez lata optymalne warunki współpracy.

W związku z tym odbiór pracy prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 22 651 56 45 w godzinach 9-17.
Należy pamiętać także, iż prace przesyłane do pracowni zawsze opłaca zleceniodawca. Natomiast gotowe prace dostarczamy na własny koszt.

Zleceniodawca za każdym razem zobowiązany jest do wypełnienia karty zlecenia, która jest podstawą rozpoczęcia pracy. Wszelkie uwagi i zmiany nanosimy na kartę laboratoryjną. Można tego dokonać faksem pod numerem
22 899 13 72 lub mailem na adres: biuro@inter-dent.pl.

Każda praca jest wyceniana zgodnie z cennikiem Inter-Dent. Zapłata za pracę następuje po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

Stosowany system artykulacji w naszej pracowni to Girbach i Kavo.

Kolor powinien być ustalony według kolornika Vita lub Vita 3D Master.

Ustalenie koloru indywidualnego pacjenta jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu warunków technicznych z pracownią.